$6,9 tỷ

xuất khẩu 400 of 5026
2008
2017

1,29

Độ phức tạp của sản phẩm 420 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 400 and the 420 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,46 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($747 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($538 Hàng triệu), Pháp ($291 Hàng triệu) và Đức ($281 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,32 tỷ), Đức ($599 Hàng triệu), Canada ($424 Hàng triệu), Pháp ($411 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($330 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites