$5,81 tỷ

xuất khẩu 489 of 5026
2008
2017

1,8

Độ phức tạp của sản phẩm 80 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 489 and the 80 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($948 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($730 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($653 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($568 Hàng triệu) và Khác Á ($504 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($982 Hàng triệu), Đức ($565 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($349 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($221 Hàng triệu) và Mexico ($196 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites