$11,7 tỷ

xuất khẩu 231 of 5026
2008
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 673 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 231 and the 673 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($1,75 tỷ), Hoa Kỳ ($1,7 tỷ), Đức ($1,3 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,08 tỷ) và Trung Quốc ($937 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,16 tỷ), Đức ($1,03 tỷ), Ý ($571 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($501 Hàng triệu) và Gà tây ($477 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites