$2,19 tỷ

xuất khẩu 1178 of 5026
2008
2017

1,72

Độ phức tạp của sản phẩm 114 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1178 and the 114 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($417 Hàng triệu), Hà Lan ($292 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($267 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($254 Hàng triệu) và Malaysia ($196 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($518 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($171 Hàng triệu), Hồng Kông ($168 Hàng triệu), Đức ($146 Hàng triệu) và Mexico ($102 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites