$13,8 tỷ

xuất khẩu 181 of 5026
2008
2017

1,49

Độ phức tạp của sản phẩm 230 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 181 and the 230 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,15 tỷ), Hoa Kỳ ($1,67 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,39 tỷ), Pháp ($1,24 tỷ) và Nam Triều Tiên ($1,14 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,76 tỷ), Đức ($1 tỷ), Hoa Kỳ ($904 Hàng triệu), Ý ($534 Hàng triệu) và Pháp ($497 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites