$4,34 tỷ

xuất khẩu 651 of 5026
2008
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 549 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 651 and the 549 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($633 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($568 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($508 Hàng triệu), Đức ($379 Hàng triệu) và Hà Lan ($315 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($783 Hàng triệu), Đức ($370 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($364 Hàng triệu), Mexico ($269 Hàng triệu) và Ý ($183 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites