$976 Hàng triệu

xuất khẩu 1966 of 5026
2008
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 477 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1966 and the 476 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($288 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($251 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($102 Hàng triệu), Pháp ($84,4 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($81,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($134 Hàng triệu), Singapore ($130 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($128 Hàng triệu), Ý ($116 Hàng triệu) và Trung Quốc ($91,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites