$17,3 tỷ

xuất khẩu 139 of 5026
2008
2017

0,402

Độ phức tạp của sản phẩm 1960 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 139 and the 1960 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($2,41 tỷ), Canada ($2,14 tỷ), Singapore ($2,12 tỷ), Saudi Arabia ($2,03 tỷ) và Hà Lan ($1,11 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,37 tỷ), Hoa Kỳ ($2,22 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,04 tỷ), Đức ($735 Hàng triệu) và Singapore ($632 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites