$10 Hàng triệu

xuất khẩu 4888 of 5026
2008
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 692 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

COD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4888 and the 692 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($5,12 Hàng triệu), Nam Phi ($2,44 Hàng triệu), Áo ($997 Hàng ngàn), Đức ($367 Hàng ngàn) và Ấn Độ ($300 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo ($2,44 Hàng triệu), Colombia ($2,12 Hàng triệu), Mexico ($2,06 Hàng triệu), Đức ($1,01 Hàng triệu) và Algeria ($395 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites