$2,2 tỷ

xuất khẩu 679 of 1221
2008
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 186 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

RUS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 679 and the 187 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($365 Hàng triệu), Trung Quốc ($278 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($223 Hàng triệu), Áo ($194 Hàng triệu) và Pháp ($113 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nga ($151 Hàng triệu), Đức ($105 Hàng triệu), Ấn Độ ($94,4 Hàng triệu), Canada ($88 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($83,2 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites