$17,3 tỷ

xuất khẩu 185 of 1221
2008
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 155 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 185 and the 155 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($4,73 tỷ), Đức ($3,44 tỷ), Macedonia ($1,26 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,12 tỷ) và Vương quốc Anh ($859 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,37 tỷ), Trung Quốc ($1,36 tỷ), Hoa Kỳ ($1,07 tỷ), Mexico ($901 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($851 Hàng triệu).

là xuất khẩu lớn nhất của Macedonia.

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites