$1,7 tỷ

xuất khẩu 742 of 1221
2008
2017

0,049

Độ phức tạp của sản phẩm 643 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 742 and the 643 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($254 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($238 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($130 Hàng triệu), Ý ($115 Hàng triệu) và Hà Lan ($104 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($85,1 Hàng triệu), Đức ($77,2 Hàng triệu), Khác Á ($64 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($62,4 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($60,5 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites