$239 Hàng triệu

xuất khẩu 1110 of 1221
2008
2017

0,978

Độ phức tạp của sản phẩm 217 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CAN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1110 and the 217 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($56,1 Hàng triệu), Đức ($30,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($26,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($15,4 Hàng triệu) và Ý ($14,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Canada ($13,4 Hàng triệu), Saudi Arabia ($12,4 Hàng triệu), Pháp ($10,9 Hàng triệu), Hà Lan ($10,5 Hàng triệu) và Ý ($8,86 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites