$6,11 tỷ

xuất khẩu 462 of 5026
2008
2017

2,04

Độ phức tạp của sản phẩm 29 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 462 and the 29 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($3,06 tỷ), Hoa Kỳ ($462 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($446 Hàng triệu), Hà Lan ($400 Hàng triệu) và Trung Quốc ($337 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($838 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($697 Hàng triệu), Khác Á ($661 Hàng triệu), Đức ($477 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($449 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites