$6,81 tỷ

xuất khẩu 387 of 1221
2008
2017

2,2

Độ phức tạp của sản phẩm 4 of 1221
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 387 and the 4 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($3,3 tỷ), Hoa Kỳ ($549 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($481 Hàng triệu), Hà Lan ($413 Hàng triệu) và Trung Quốc ($363 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,12 tỷ), Khác Á ($752 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($700 Hàng triệu), Đức ($517 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($452 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites