$13,3 Hàng triệu

xuất khẩu 4862 of 5026
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 503 of 5026
2008
2017

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4862 and the 503 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($5,66 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,14 Hàng triệu), Đức ($1,89 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($876 Hàng ngàn) và Sơn mài Nhật ($645 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,85 Hàng triệu), Đức ($2,65 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($1,46 Hàng triệu), Pháp ($811 Hàng ngàn) và Philippines ($446 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites