$10,4 Hàng triệu

xuất khẩu 4883 of 5026
2008
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 323 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4883 and the 324 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($6,08 Hàng triệu), Đức ($2,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($388 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($248 Hàng ngàn) và Trung Quốc ($220 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,65 Hàng triệu), Pháp ($1,25 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($1,21 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($858 Hàng ngàn) và Nga ($769 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites