$44,5 Hàng triệu

xuất khẩu 4645 of 5026
2008
2017

1,04

Độ phức tạp của sản phẩm 742 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4645 and the 741 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($18,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,6 Hàng triệu), Đức ($6,51 Hàng triệu), Hà Lan ($1,34 Hàng triệu) và Hồng Kông ($1,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($8,56 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,31 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,2 Hàng triệu), Hồng Kông ($4,78 Hàng triệu) và Hà Lan ($3,23 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites