$6,35 Hàng triệu

xuất khẩu 4918 of 5026
2008
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 751 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4918 and the 751 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($3,34 Hàng triệu), Hà Lan ($1,54 Hàng triệu), Đức ($544 Hàng ngàn), Áo ($334 Hàng ngàn) và Hoa Kỳ ($300 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,97 Hàng triệu), Hà Lan ($1,02 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($514 Hàng ngàn), Ý ($337 Hàng ngàn) và Ba Lan ($258 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites