$51,4 Hàng triệu

xuất khẩu 4612 of 5026
2008
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 760 of 5026
2008
2017

BLX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4612 and the 761 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($19,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,46 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,87 Hàng triệu), Đức ($4,84 Hàng triệu) và Trung Quốc ($4,36 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,61 Hàng triệu), Trung Quốc ($4,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($4,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($4,01 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($3,78 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites