$290 Hàng triệu

xuất khẩu 3379 of 5026
2008
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 290 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3379 and the 290 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($204 Hàng triệu), Hà Lan ($39,1 Hàng triệu), Hồng Kông ($7,55 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,74 Hàng triệu) và Đức ($5,07 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($120 Hàng triệu), Trung Quốc ($17,9 Hàng triệu), Hồng Kông ($15,4 Hàng triệu), Đức ($13,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($11,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites