$427 Hàng triệu

xuất khẩu 2946 of 5026
2008
2017

0,493

Độ phức tạp của sản phẩm 1785 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2946 and the 1785 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($95,3 Hàng triệu), Đức ($45,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($35,1 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($30,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($30,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($60,5 Hàng triệu), Pháp ($40,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,8 Hàng triệu), Đức ($30,1 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($28,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites