$4,84 tỷ

xuất khẩu 580 of 5026
2008
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 567 of 5026
2008
2017

DNK

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 580 and the 567 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đan Mạch ($1,11 tỷ), Hoa Kỳ ($610 Hàng triệu), Trung Quốc ($394 Hàng triệu), Phần Lan ($383 Hàng triệu) và Đức ($377 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($831 Hàng triệu), Đức ($362 Hàng triệu), Hà Lan ($328 Hàng triệu), Trung Quốc ($227 Hàng triệu) và Pháp ($226 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites