$121 Hàng triệu

xuất khẩu 4150 of 5026
2008
2017

0,358

Độ phức tạp của sản phẩm 2044 of 5026
2008
2017

DNK

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DNK

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4150 and the 2044 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đan Mạch ($51,8 Hàng triệu), Đức ($13,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,6 Hàng triệu), Ý ($6,2 Hàng triệu) và Pháp ($5,87 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đan Mạch ($14,1 Hàng triệu), Brazil ($9,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($8,68 Hàng triệu), Ý ($8,19 Hàng triệu) và Gà tây ($6,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites