$314 Hàng triệu

xuất khẩu 3284 of 5026
2008
2017

1,13

Độ phức tạp của sản phẩm 616 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3284 and the 616 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($108 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($83,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($28,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($15,4 Hàng triệu) và Mexico ($14,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($37,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,9 Hàng triệu), Gà tây ($30,9 Hàng triệu), Ấn Độ ($19,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($18,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites