$9,3 tỷ

xuất khẩu 318 of 1221
2008
2017

1,65

Độ phức tạp của sản phẩm 37 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 318 and the 37 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,09 tỷ), Hoa Kỳ ($1,58 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,14 tỷ), Pháp ($855 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($643 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,7 tỷ), Đức ($681 Hàng triệu), Mexico ($345 Hàng triệu), Nga ($320 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($297 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites