$1,9 tỷ

xuất khẩu 1308 of 5026
2008
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 625 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1308 and the 623 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($380 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($237 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($205 Hàng triệu), Hà Lan ($159 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($116 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($180 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($163 Hàng triệu), Hà Lan ($119 Hàng triệu), Pháp ($115 Hàng triệu) và Ý ($88,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites