$1,96 tỷ

xuất khẩu 1284 of 5026
2008
2017

-0,155

Độ phức tạp của sản phẩm 2923 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1284 and the 2923 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($426 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($194 Hàng triệu), Áo ($97,1 Hàng triệu), Ý ($92,3 Hàng triệu) và Pháp ($88 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($116 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($96,4 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($91,8 Hàng triệu), Hà Lan ($79,1 Hàng triệu) và Hồng Kông ($66,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites