$1,09 tỷ

xuất khẩu 1868 of 5026
2008
2017

0,776

Độ phức tạp của sản phẩm 1225 of 5026
2008
2017

ESP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1868 and the 1222 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Tây Ban Nha ($352 Hàng triệu), Trung Quốc ($117 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($95 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($91,4 Hàng triệu) và Đức ($70,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($88 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($75,9 Hàng triệu), Ý ($67,4 Hàng triệu), Đức ($58,9 Hàng triệu) và Indonesia ($44,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites