$1,04 tỷ

xuất khẩu 1910 of 5026
2008
2017

0,792

Độ phức tạp của sản phẩm 1191 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1910 and the 1193 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($260 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($139 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($111 Hàng triệu), Singapore ($106 Hàng triệu) và Đức ($86,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($111 Hàng triệu), Đức ($108 Hàng triệu), Philippines ($105 Hàng triệu), Malaysia ($70,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($60,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites