$1,79 tỷ

xuất khẩu 1356 of 5026
2008
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 572 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1356 and the 572 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($441 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($396 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($241 Hàng triệu), Mexico ($106 Hàng triệu) và Argentina ($76,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($687 Hàng triệu), Argentina ($683 Hàng triệu), Ukraina ($150 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($59,9 Hàng triệu) và Pháp ($34,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites