$7,1 tỷ

xuất khẩu 388 of 5026
2008
2017

0,827

Độ phức tạp của sản phẩm 1114 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 388 and the 1114 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,81 tỷ), Thụy Sĩ ($1,12 tỷ), Hoa Kỳ ($706 Hàng triệu), Ý ($629 Hàng triệu) và Ireland ($536 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($966 Hàng triệu), Đức ($699 Hàng triệu), Pháp ($538 Hàng triệu), Ấn Độ ($489 Hàng triệu) và Trung Quốc ($483 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites