$682 Hàng ngàn

xuất khẩu 4983 of 5026
2008
2017

1,92

Độ phức tạp của sản phẩm 50 of 5026
2008
2017

CZE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ARG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4983 and the 50 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Cộng hòa Séc ($532 Hàng ngàn), Thụy Sĩ ($51,8 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($26,4 Hàng ngàn), Đức ($26,2 Hàng ngàn) và Pháp ($25,6 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Argentina ($96,9 Hàng ngàn), Pháp ($83,3 Hàng ngàn), Thụy Sĩ ($83,3 Hàng ngàn), Mexico ($55,1 Hàng ngàn) và Tunisia ($52,7 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites