$309 Hàng triệu

xuất khẩu 3309 of 5026
2008
2017

1,76

Độ phức tạp của sản phẩm 95 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3309 and the 95 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($161 Hàng triệu), Hungary ($48 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($29,5 Hàng triệu), Canada ($26,8 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($7,88 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($150 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($33,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($17,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($14,2 Hàng triệu) và Pháp ($14 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites