$279 Hàng triệu

xuất khẩu 3421 of 5026
2008
2017

0,71

Độ phức tạp của sản phẩm 1372 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3421 and the 1372 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($129 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($30,8 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($27 Hàng triệu), Pháp ($22,7 Hàng triệu) và Ý ($21,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($27,5 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($25,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($25,2 Hàng triệu), Ý ($19,8 Hàng triệu) và Pháp ($18,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites