$1,29 tỷ

xuất khẩu 1662 of 5026
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 497 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1662 and the 497 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($447 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($259 Hàng triệu), Đức ($236 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($103 Hàng triệu) và Hà Lan ($72,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($263 Hàng triệu), Đức ($112 Hàng triệu), Trung Quốc ($84,7 Hàng triệu), Hà Lan ($82,3 Hàng triệu) và Pháp ($66,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites