$768 Hàng triệu

xuất khẩu 2288 of 5026
2008
2017

1,62

Độ phức tạp của sản phẩm 159 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2288 and the 159 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($458 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($82,1 Hàng triệu), Đức ($69,8 Hàng triệu), Hà Lan ($47,8 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($32,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($129 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($68,9 Hàng triệu), Hà Lan ($54,3 Hàng triệu), Đức ($43 Hàng triệu) và Pháp ($31,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites