$8,91 tỷ

xuất khẩu 306 of 5026
2008
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 707 of 5026
2008
2017

IRL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 306 and the 707 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ireland ($3,93 tỷ), Singapore ($1,75 tỷ), Trung Quốc ($770 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($386 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($355 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,87 tỷ), Đức ($1,65 tỷ), Pháp ($1,13 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,06 tỷ) và Panama ($549 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites