$916 Hàng ngàn

xuất khẩu 4979 of 5026
2008
2017

0,313

Độ phức tạp của sản phẩm 2136 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

AUS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4979 and the 2133 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($393 Hàng ngàn), Ấn Độ ($246 Hàng ngàn), Hà Lan ($123 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($82,6 Hàng ngàn) và Oman ($62,6 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Úc ($319 Hàng ngàn), Trung Quốc ($210 Hàng ngàn), Pháp ($123 Hàng ngàn), Malaysia ($99 Hàng ngàn) và Qatar ($62,6 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites