$895 Hàng triệu

xuất khẩu 2076 of 5026
2008
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 241 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2076 and the 241 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Pháp ($137 Hàng triệu), Ấn Độ ($133 Hàng triệu), Đức ($107 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($54 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($153 Hàng triệu), Đức ($60,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($55,9 Hàng triệu), Mexico ($51,4 Hàng triệu) và Brazil ($44,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites