$560 Hàng triệu

xuất khẩu 2645 of 5026
2008
2017

0,988

Độ phức tạp của sản phẩm 815 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2645 and the 817 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($189 Hàng triệu), Trung Quốc ($120 Hàng triệu), Ý ($45 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($42,6 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($33,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($75,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($58,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($51 Hàng triệu), Trung Quốc ($39,7 Hàng triệu) và Ấn Độ ($38,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites