$845 Hàng triệu

xuất khẩu 2159 of 5026
2008
2017

1,33

Độ phức tạp của sản phẩm 363 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2159 and the 362 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($147 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($125 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($114 Hàng triệu), Đức ($103 Hàng triệu) và Trung Quốc ($84,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu), Trung Quốc ($106 Hàng triệu), Ý ($62,3 Hàng triệu), Đức ($58,8 Hàng triệu) và Ấn Độ ($56,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites