$1,31 tỷ

xuất khẩu 1642 of 5026
2008
2017

1,59

Độ phức tạp của sản phẩm 170 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1642 and the 170 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Đức ($215 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($161 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($118 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($85 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($151 Hàng triệu), Trung Quốc ($149 Hàng triệu), Đức ($81,5 Hàng triệu), Pháp ($72,7 Hàng triệu) và Ấn Độ ($72,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites