$9,6 tỷ

xuất khẩu 312 of 1221
2008
2017

1,1

Độ phức tạp của sản phẩm 164 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 312 and the 164 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,64 tỷ), Đức ($1,14 tỷ), Hoa Kỳ ($968 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($867 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($533 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($975 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($748 Hàng triệu), Đức ($653 Hàng triệu), Ấn Độ ($641 Hàng triệu) và Trung Quốc ($535 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites