$1,32 tỷ

xuất khẩu 1638 of 5026
2008
2017

1,38

Độ phức tạp của sản phẩm 315 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1638 and the 314 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($404 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($158 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($148 Hàng triệu), Đức ($122 Hàng triệu) và Ấn Độ ($73,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($113 Hàng triệu), Đức ($98,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($93,7 Hàng triệu), Hà Lan ($72,8 Hàng triệu) và Ý ($62,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites