$1,13 Hàng triệu

xuất khẩu 4973 of 5026
2008
2017

2,09

Độ phức tạp của sản phẩm 23 of 5026
2008
2017

NLD

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4973 and the 23 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($522 Hàng ngàn), Thụy Sĩ ($232 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($180 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($53,3 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($49,8 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($539 Hàng ngàn), Đức ($263 Hàng ngàn), Trung Quốc ($69,6 Hàng ngàn), Singapore ($59,7 Hàng ngàn) và Tây Ban Nha ($38,1 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites