$1,96 tỷ

xuất khẩu 1285 of 5026
2008
2017

1,55

Độ phức tạp của sản phẩm 193 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1285 and the 194 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($446 Hàng triệu), Singapore ($386 Hàng triệu), Khác Á ($268 Hàng triệu), Saudi Arabia ($249 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($214 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($427 Hàng triệu), Trung Quốc ($186 Hàng triệu), Đức ($177 Hàng triệu), Ấn Độ ($146 Hàng triệu) và Gà tây ($85,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites