$12,9 tỷ

xuất khẩu 250 of 1221
2008
2017

0,992

Độ phức tạp của sản phẩm 209 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 250 and the 209 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,83 tỷ), Hoa Kỳ ($1,79 tỷ), Đức ($1,14 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,03 tỷ) và Singapore ($798 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($1,35 tỷ), Đức ($1,02 tỷ), Ấn Độ ($975 Hàng triệu), Hà Lan ($877 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($789 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites