$382 Hàng triệu

xuất khẩu 3058 of 5026
2008
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 689 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3058 and the 689 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($191 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($39,8 Hàng triệu), Hà Lan ($37,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($24,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($21,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($126 Hàng triệu), Ấn Độ ($35 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($34,1 Hàng triệu), Áo ($28,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($15,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites