$219 Hàng triệu

xuất khẩu 3648 of 5026
2008
2017

1,22

Độ phức tạp của sản phẩm 498 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3648 and the 501 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($55 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($28,6 Hàng triệu), Ý ($23 Hàng triệu), Hà Lan ($22 Hàng triệu) và Đức ($18,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($54,1 Hàng triệu), Hà Lan ($25,6 Hàng triệu), Đức ($18 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($13,3 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($10,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites